Potentialet

Overvægt, inaktiv livsstil og stress har stor indvirkning på virksomhedens bundlinje. Manglende sundhedsdata er den største enkeltstående barriere for at kvantificere potentialet i at adressere sundhedsudfordringen i virksomheden. Med de rigtige, rettidige sundhedsdata kan virksomheden tage et aktivt medansvar for medarbejdernes sundhedstilstand og understøtte investeringen i den forebyggende sundhedsindsats.

Frigør potentialet

Sygefravær er kun den synlige del af problemstillingen. Omkostningerne ved mentalt fravær på arbejdspladsen er overraskende for de fleste virksomheder. Faktisk er de såkaldte ”usynlige omkostninger” ved mentalt fravær tre gange større end omkostningerne relateret til det synlige fravær i form af sygemeldinger.

*Kilde: "Thriving at Work” af Deloitte, 2017

Løsningen

LifeGuard har udviklet et koncept og en digital platform til at arbejde med forebyggelse og forbedring af medarbejdernes sundhedstilstand. Konceptet er designet til at engagere og motivere medarbejdere til at bryde uønskede vaner og skabe markante, personlige resultater. LifeGuards koncept, platform og algoritme er baseret på en holistisk tilgang til sundhed med fokus på Fit, Diet og Mind. Sammen med LifeGuards veluddannede coaches skræddersyes udviklingsplaner for fysisk og psykisk velvære på arbejdspladsen til den enkelte medarbejder.

Kunderesultater med LifeGuard

Forebyggende sundhedskoncepter forbedrer arbejdsglæde, løfter produktiviteten og reducerer sygefraværet. Afhængig af det program som virksomheden søsætter, så kan du forvente en ROI på et sted mellem 4:1 op tli 8:1 for hver krone, der investeres i forbyggende sundhed. Det er dokumenteret i flere uafhængige undersøgelser på området. LifeGuards kunder har alle opnået betydelige forbedringer i medarbejdernes sundhedstilstand.

Pensionsselskab

Størrelse: Mellemstor virksomhed

I denne virksomhed ønskede ledelsen at hjælpe sine medarbejdere til en sundere livsstil og en bedre balance i arbejds- og privatliv. Alle medarbejdere blev tilbudt adgang til LifeGuard på frivillig basis. Den indledende sundhedstest viste, at en stor andel af medarbejdere var i højrisikozonen. Med vejledning og coaching fra LifeGuards platform, så opnåede medarbejderne markante forbedringer i sundhedstilstanden over en periode på ti måneder:

91% var aktive på platformen månedligt

50% færre medarbejdere i højrisikozonen

25% flere medarbejdere i grøn zone

Logistikvirksomhed

Størrelse: Stor virksomhed

Arbejdsmiljøet var tydelige stressende i denne virksomhed. Desuden var mange medarbejdere inaktive og spiste usundt. Derfor besluttede virksomheden at hjælpe alle medarbejdere i højrisikozonen videre et konkret behandlingstilbud fra sundhedsforsikringen via en direkte henvisning fra LifeGuards platform. Den hjælpende hånd fra ledelsen blev taget godt i mod af medarbejderne:

21% blev kategoriseret i højrisikozonen

47% i højrisikozonen blev sendt videre i behandlingstilbud

74% i behandling blev supporteret af en LifeGuard coach

Byggerådgivere

Størrelse: Mellemstor virksomhed

I denne virksomhed stilede ledelsen efter best practise inden for medarbejdertilfredshed og engagement. Alle medarbejdere blev tilbudt LifeGuards platform på frivillig basis. Medarbejderne valgte at forfølge tre overordnede mål: 1. Vægttab, 2. Mere aktiv livsstil og 3. En sundere kost. Selv om medarbejderne delvist medfinansierede deltagelsen, så var resultaterne efter 18 måneder overbevisende:

46% af alle medarbejdere onboardede platformen

78% var aktive på platformen månedligt

7% procentpoints forbedring på alle sundhedsindex

Hvorfor samarbejde med LifeGuard?

Data

Med sundhedsdata kan virksomheden prioritere de rigtige, forebyggende indsatser på alle niveauer.

Omkostningsreduktion

En proaktiv sundhedsindsats nedbringer omkostninger til sygefravær og medarbejderineffektivitet.

Differentiering

Styrker virksomhedens position ift. employer branding, medarbejder-fastholdelse og fremtidig rekruttering.

Bliv inspireret

Læs mere om implikationerne af sundhedsudfordringen for din virksomhed i vores eBook og bliv inspireret til at komme i gang med at arbejde med forebyggende sundhed. Det er en god investering.